Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 11: De Grote Samenkomst

11

De Ziener stond op en veegde door zijn hoopjes zodat het stof in het rond warrelde. Hij tekende met flitsende vingers een figuur in de grijze wolken. Zó snel dat Elvin geen tijd had om te zien wat het beduidde; het stof daalde al neer op de lemen vloer. Maar terwijl hij toekeek, zag hij dat het vuil zich op de grond groepeerde in lijnen, cirkels, sterren, driehoeken en kronkels. Hij herkende de omtrekken van Saga, de grenzen van Bergamon, de Grote Wal om Riga, de grillige vorm van Uglon en, meer naar rechts de steden van Karmel... De magiër had even gauw een landkaart getekend die Elvin, daar zou hij op zweren, eerder alleen in zeer kostbare boeken was tegengekomen.
`Hier’, de Ziener prikte met een spitse wijsvinger net naast een ster, `bevinden wij ons, vlak bij Sol. Hier zijn samengekomen:’ (en hij telde af) `de vorsten van Saga, Bergamon, Riga, Karmel en Nod en Nebel, benevens de leiders van Aardmannen, Zeeridders, Griffioenen, Drogdemonen en Zwampfeeksen. Het wachten is nog tot de noordelijke volkeren zich verzameld hebben en de vertegenwoordiging van de Feeën en Floorn zich melden, hoewel de kans klein is dat die laatsten dat zullen doen. Intussen worden er bondgenootschappen gesmeed en ontbonden, wordt er gekonkeld en gelogen, getrouwd en samengespannen. Ik zal proberen, probéren! het je uit te leggen, floorn, maar verwacht niet dat je het daarna begrijpt, want zelfs ik weet er niet alles van. Ik kan je alleen maar vertellen wat ik gisteren vernomen heb - en ik werd niet eens tot het paleis toegelaten, weet je dat? Mijn prachtige stoommonster ten spijt.’ Hij grinnikte. `Poortwachters wierpen zich bij bosjes in het slijk, maar bevelen waren bevelen, zeiden ze. Ik stond op een zwarte lijst.
Hoe dan ook, ik zou je op de hoogte brengen. Uglon is ontevreden sinds het de laatste oorlog van Saga verloor; het is nog steeds belust op de Sagaarse mijnen. Het zou de ertssmelterijen en de wapensmidsen in zijn voordeel aanwenden op zijn veldtocht naar het zuiden, zodat het al gauw de hele kust en alle rivieren tussen de Grauwe Stroom en de Moer zou beheersen...’ Hij verplaatste zijn vinger naar het oosten. `Aza, met haar uitvalsbasis in de Vierde Stad van Karmel, zou baat hebben bij een oorlog tussen Uglon en Saga, ze zou van de chaos gebruik maken en de verzwakte legers van zowel Furcht als Oswel in de pan hakken...’
`Maar het huwelijk dan! Het verdrag tussen Aza en Oswel!’ riep Elvin uit.
`Ach, dat huwelijk! Dat dient immers alleen maar om Oswel voor zo lang mogelijk in slaap te sussen. Stil nou.’ De spitse vinger verhuisde naar de Duivelseilanden, en de duim strekte zich naar de oorsprong van de Pikon, in het noordwesten van Saga. `De Liga van de Zeeridders is het zwerven moe en wil voet aan wal. Vrije toegang tot de Duivelseilanden en Frondon eisen de Zeeridders, en daarbij het recht een versterking te bouwen in het Sluiergebergte - niemand is er nog achter waarom. Het ontoegankelijke Riga lijkt op zijn beurt zijn afzijdigheid te hebben laten varen en is gekomen om...’
De deur werd opengegooid. Halsoverkop buitelde iets naar binnen, in een wolk stof die de landkaart op de vloer uitwiste. Toen de gestalte overeind kwam, bleek het Rorin te zijn, bijna onherkenbaar door de meisjesvermomming die hij weer droeg, die gescheurd en gehavend was en vol takken en blaadjes, vegen en smeren zat.
`Elvin!’ hijgde hij. `Ik dacht al dat je hier... We moeten vluchten, gauw... De Grijpvogels hebben de Zeeridders aangevallen! Het is verschrikkelijk, bloed overal... Tenten staan in brand, ik struikelde over een afgerukt been... De Zeeridders schieten met brandende pijlen - ruik je de stank van verbrande veren niet? En het ergste... het ergste...’ Snikkend liet de jonge floorn zich op een bankje vallen. `O, Elvin, het is zó erg... De Floorn, Jaldin en Gershin en Lupin en Vervin... zij doen ook mee! Met drietanden en speren. Ze... ze helpen de Gríjpvogels!’


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision