Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 11: De Grote Samenkomst

10

Verspieder - het was een woord dat Elvin meteen met afkeer vervulde. Eerst was hij erop uitgestuurd om zijn volk te vinden en daarmee te verraden. En nu moest hij zich als verspieder onder zijn soortgenoten mengen... Het was weerzinwekkend. Toch protesteerde hij niet. Hij was de Ziener, ondanks diens rare manieren, gaan vertrouwen en dat vertrouwen voelde hij niet als hij aan Jaldin Kervelveld en Enwin Merelveer en hun kameraden dacht.
Het water begon te zingen in de ketel en de Ziener zette zijn bezem tegen de deur. Hij zette twee aardewerken kroezen op tafel en goot er uit een puntzak hoopjes bruin poeder in. Hij goot er water op, en plotseling steeg er een pittige geur op uit de bekers, die nu met een bijna zwarte vloeistof gevuld waren.
`Dit komt uit de Kimlanden’, zei de Ziener terwijl hij behaaglijk snoof. `Ik weet best dat ze nog ontdekt moeten worden, ze liggen op dit moment nog ver buiten de Bewoonde Wereld, maar ik kan je verzekeren dat ze wel degelijk bestaan. En bewoond worden ook. En bebouwd met struiken waaraan rode bessen groeien. De Kimmers branden die bessen op vlonders van groene takken, malen ze en brouwen er dan dit drankje van. Ik heb het laten indrogen, dat was makkelijker meenemen. Lekker, niet?’
Het smaakte anders dan alles wat Elvin ooit geproefd had, maar het was inderdaad erg lekker.
`De Kimlanden?’ vroeg hij. `Waar liggen die dan?’
`Achter de Kim natuurlijk’, zei de Ziener, achteloos naar het westen wuivend. `Aan gene zijde van de Zee Zonder Kusten. De Zeeridders komen er soms dichtbij op hun strooptochten. Maar geen van hen heeft zich ooit ver genoeg gewaagd, en eerlijk gezegd zal dat nog wel een eraatje of wat duren ook.’ Hij stond op en schoof een paneel aan de achterwand opzij. Meteen kwam een geit nieuwsgierig naar binnen. De Ziener zette een houten emmertje onder haar achterpoten en begon haar te melken. `Misschien smaakt melk er lekker in’, mompelde hij, `en mogelijk wat suiker? Vind je het erg om even als voorproever te dienen?’ Hij duwde de geit weer naar buiten en deed melk en suiker in hun kroezen. `Ik zal je eens iets zeggen’, zei hij even later smakkend, `dit wordt nog eens een héél geliefd drankje!’
Elvin werd een heel klein tikje ongeduldig. Hij probeerde zich echter te beheersen toen hij vroeg: `Ge zei dat ge Galdin Veernest opzettelijk naar Orion heeft gestuurd - met mijn steentje. Was het ook opzet dat hij dat meenam?’
`Wat ben je toch een muilezeltje’, zei de Ziener. `Is je dan niets opgevallen sinds je in Sol aankwam? Staken er geen geruchten de kop op dat de timantijn in de stad was?’
Elvin zuchtte.
`En die zou ik in mijn bezit hebben. Ja, ik heb ervan gehoord.’
`O, Aza is zo’n uitgekookte’, zei de Ziener. Plotseling leek zijn normale opgeruimdheid hem verlaten te hebben. Hij blies in zijn nu reebruine drankje en staarde door een van de kleine ramen naar buiten. `Op deze manier hoeft ze jou niet te bewaken. Ze weet dat alle onverlaten van de Bewoonde Wereld je te pakken zullen willen krijgen, jou en je kostbare steen. Ze heeft een meer dan vorstelijke beloning op je hoofd gezet: het bezit van het eiland Luch i Fero en de rijke havenstad Porto.’
`Ik dacht dat die aan de Drost toebehoorde?’ vroeg Elvin.
`O nee, die heeft alleen het beheer. Alle Duivelseilanden behoren Vrouwe Azazel toe, vergis je niet. En de Drost wordt een pietsie te eigenmachtig naar haar zin. Ze zal hem met graagte verbannen, naar de barre streken achter het Duivelsbroek bijvoorbeeld. En wat ze met jou zal doen, geen idee. Maar ik voorzie dat ze je vooralsnog zal sparen, want je bent haar van nut.’
Elvin sloot moedeloos zijn ogen. Zou hij dan nergens veilig zijn? Het liefst zou hij de loop der dingen de loop der dingen laten...


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision