Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 15: Elvin de Stralende

10

Elvin legde zich te ruste. Hij nam de beker aan die Aisa hem bracht en dronk hem tot de laatste druppel leeg. Rorin, die de Marmalen nu scheen te vertrouwen, was nog even naar buiten gegaan, `om een beetje groei te ruiken’, zoals hij zei. Het schoot Elvin te binnen dat hij Galdin en Verris, de schijngestalten, sinds hun terugkeer niet meer had gezien. Had Taris hen van de heerlijkheid verjaagd? Morgen vragen... Toen overmande de slaap hem.
Het was een vreemd soort slaap. Zijn ogen waren gesloten, en zijn oren en neus leken ook wel dicht te zitten, want zijn omgeving nam hij niet meer waar. Toch droomde hij niet. Hij was even helder als overdag. Het was een griezelige gewaarwording en hij worstelde om te ontwaken. Overgeven, hoorde hij toen, geef je over... Hij gehoorzaamde. De gedachten vloeiden uit hem weg als water in het zand. Even was er nog het ruisen van zijn bloed in zijn oren, toen verdween ook dat. Alles verhelderde tot een volkomen, ongebroken wit.
De tijd kwam tot stilstand. Ergens sluimerde een vaag besef van wie hij was, maar te zwak om het te vatten. Wit, geluidloos wit, geurloos wit, bewegingloos wit...
Daar schoten er plotseling vonkjes doorheen. Zilverig, pinkelend als sterren, maar sneller dan het oog kon volgen waren ze weer gedoofd, of verschoten, of elders opgelicht. Een gevoel alsof iets zijn geest binnentrad... Daarna: beelden, geuren, geluiden, smaken. In snelle opeenvolging zag hij stukken bos, gezichten, een warreling van takken waarop zonlicht viel, een feestelijke samenkomst... hoorde hij liederen zingen en lachen... De geur van zijn eerste honingkoek, een met indigo gekleurd jasje dat hij eens had gehad, en opeens een goudgeel gekookte ei dat hij op het punt stond te gaan eten... De manier om mede te maken uit honing, het wannen van zaden, het braken en spinnen van vlas, danspassen, het vlechten van een mat. In een woeste warreling die zich niet stoorde aan ordening of verbanden deed het zich allemaal aan hem voor. Zijn eerste kennismaking met Flux; zijn verbanning door de Dromraad en het onderhoud met Yondin daarna. Een kietelpartij in zijn groenlingtijd, de verrukking van het eerste gesproken woord; een sneeuwbui waarin ze verstoppertje speelden; de eindeloze val door het groen tot de onderdompeling in het Ven van Vergetelheid; het kruimelen van een eonen-oude boekenrol in zijn eerbiedige vingers; het nachtelijk uitspansel in een eenzame nacht in het Poolwachtersgebergte. Meer en meer gewaarwordingen kwamen er, buitelend over elkaar heen. Zijn bewustzijn kreeg geen kans zich er meester van te maken. Maar het gevoel van ergens thuis te horen werd sterker en sterker.
Hoe lang het duurde, zou hij niet hebben kunnen zeggen. Ten slotte klonk de stem van Almesis in zijn hoofd: Welkom terug, Elvin Nedergast van de Zuidenwinddrom. En nu: slaap wel.

Het daagde net toen hij wakker werd, verkwikt en fris. Maar meteen overviel hem een gevoel van verlatenheid. Wat was er toch voor akeligs? Toen herinnerde hij zich Harmin en Pirrin, zijn vrienden, en Delsin en Weldin en zijn andere verwanten. Ver in het Zuiden waren ze geweest toen hij ze voor het laatst zag, in een land van licht en droge lucht, van fijn wit zand en struiken zonder wortels die voortbuitelden op de wind. Hij had een vondst gedaan onder het zand: stenen tafels met vreemde tekens erop. Hij had geprobeerd hun betekenis te raden. Weggegaan was hij, om een geleerde te zoeken, een Mens, die hem zou kunnen helpen het raadsel te ontrafelen, en daarmee had hij de Gebruiken doorbroken. Bij zijn terugkeer had hij voor de Raad moeten verschijnen, en toen was hij verbannen... Om de Kennis van de Mensen te vergaren, die zich niet verzamelen líet. En nu joegen die Mensen op hem...
Hij wist waar zijn vrienden waren. Hij voelde het, in alle vezels van zijn lichaam, in zijn bloed, en vooral in de evenwichtsspiegeltjes in zijn keel. Ver weg waren ze. Maar niet ver genoeg.


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision