Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 12: Verborgen bedoelingen

8

Het duurde even voordat het tot Elvin doordrong. Een huwelijk tussen Azas dochter en koning Solaris van Bergamon? De wezenloze en de zwakzinnige... Het verbaasde hem dat Werefried de Wijze dat zomaar had goedgevonden, al had hij er misschien een groter belang mee willen dienen. En Aza, wat voor bedoeling had zij toen zij haar dochter zomaar weggaf? Zij hield van het meisje met een jaloerse liefde en scheen haar geen moment uit het oog te willen verliezen. Waarom zou zij haar anders hebben blootgesteld aan de ontberingen van een reis die op een veldtocht zou kunnen uitlopen?
Toen trof het hem: het moest van het begin af aan Azas bedoeling zijn geweest het kind uit te huwelijken! `Het is wel een mooi meisje, zei Marente. `Maar ze kijkt zo vaag uit haar ogen, net of ze er niet helemaal bij is. Heel anders dan Solaris.... Die denkt alleen aan heel dichtbije dingen, aan eten en drinken en de vacht van zijn konijntje of zo, maar hij weet wl waar hij is. Weet je hoe ik hem hoorde noemen? Antalis Solaris Sufjoris! Iedereen in Sol zegt het nu, er wordt stiekempjes om gegniffeld maar niemand durft het hardop te zeggen. Het was een vreemdeling die dat zei, iemand uit het hoge noorden. Er zijn heel veel noorderlingen gekomen, nomaden, en tovenaressen, en die man die ik sprak, die zich een Ziener noemt... Ik zou best een keer een kijkje willen nemen ten noorden van de Poolwachters, jij niet? Ze zeggen dat de sprookjes daar vandaan komen...
Elvin was te beleefd om haar te onderbreken, maar hij popelde om te weten te komen hoe het met Oswels voorgenomen huwelijk was afgelopen. Na een tijdje scheen ze zijn ongeduld op te merken, want ze onderbrak haar gebabbel en zei: `Het spijt me, ik dwaalde af. Je wilt zeker weten hoe het zit met de nieuwe vrede, h? Och kijk toch, wat een grappige vogeltjes! Wit als marmer zijn ze! Heb je ooit zulke diertjes gezien?
`Ja, zei Elvin gauw, `ja, dat wil wel graag weten.
Jonkvrouw Marente keek hem even niet begrijpend aan, toen schoot ze in de lach.
`Je moet wel denken dat je met een halve gare te maken hebt! Ik ben gewoon zo blij om weer op weg te zijn naar huis, daarom ben ik zo babbelig zie je. Mijn halve leven heb ik bij mijn voedster doorgebracht, en ik vond het er altijd veel fijner dan in de palts van mijn heer vader. Daar moest ik... O nee, daar ga ik weer. Goed, de vrede dus. Er was een bekendmaking, herauten reden vanaf het Hemelplein al die brede lanen op en stopten op alle pleinen om het om te roepen, dus je kon het niet missen. Ik zat op het dak van het huis van mijn gastvrouw de vogels te voeren, maar ik kon het woord voor woord verstaan. Mie woorden allemaal, het klonk alsof het zo voor ons land het beste was, maar... Ik weet niet, geloof jij erin?
`Als ik wist wr ik in moest geloven! riep Elvin uit.
`O ja. Nu dan. Er is een verdrag gesloten tussen Saga, het koninkrijk ten zuiden van hier, en Bergamon, en Karmel. Karmel is het onherbergzame land waar Vrouwe Aza vandaan komt. Volgens de omroeper is ons buurland, Uglon in het oosten, ons kwaad gezind. Maar Vrouwe Aza wil vrede en door het huwelijk van haar dochter met de Onvergelijkelijke zou die gewaarborgd zijn. Er zou bij nader inzien toch geen oorlog komen, zei de heraut, en iedereen juichte en klapte en hapte weer in zijn kaneelbroodje. Maar later op de marktpleinen werden andere dingen gefluisterd. Aza zou een grote bruidsschat geist hebben voor haar dochter. Spiromiro, een spiegelverkoper die veel invloed op de Solanen heeft, zei dat die prijs t hoog was. Het is een juweel, een kostbare steen, enig in zijn soort. Hij is in het bezit van een of andere ongure snoeshaan en als we hem niet kunnen vinden, zegt Spiromiro, verklaart Aza Bergamon alsnog de oorlog. Nog een stukje taart?
`Wat voor snoeshaan is dat? vroeg Elvin voorzichtig.


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision