Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 13: De geheimen van Orion

5

De volgende ochtend, die grijs en druilerig aanbrak, durfde Elvin niet van die geheimzinnige nachtelijke gebeurtenis te reppen. Zijn aandacht werd trouwens afgeleid doordat Galdin zich aandiende, in het gezelschap van iemand die aanvankelijk voor Taris werd aangezien. Bedienden repten zich met droge kleren en houtblokken, iemand stak een jachthoorn die luid over de landerijen galmde, Airam en een paar dienstmeisjes kwamen aandraven om hun gebieder met verkleden te helpen en hem te laven... Elvin was de eerste die de nieuw aangekomene herkende.
`Verris!’ riep hij. `Airam, het is Taris niet, maar Verris. Zijn eh... een van zijn verwanten.’
Airam wierp hem een verbaasde blik toe, maar toen bekeek ze de reiziger wat beter.
`Vergeef me, heer’, zei ze, `ik zag u aan voor onze eigen heer Taris. Ge lijkt op hem. Ge zijt natuurlijk welkom - hoe is uw naam?’
`Verris te Starna heet ik’, antwoordde de schijngestalte. `Ik ben vast vooruit gekomen. Heer Taris is onderweg hier naar toe. Hij heeft me verzocht hier op hem te wachten.’
Galdin stond erbij met een vermaakt lachje op zijn gezicht. Elvin liep naar hem toe.
`Ben je daar eindelijk?’ vroegen ze tegelijk. Ondanks zijn wrevel moest Elvin lachen. ` Rorin heeft gelijk, je bent een rare’, zei hij. `We zijn al een vol etmaal geleden aangekomen. Vol verwachting omdat jij mij iets wilde tonen. Weet je nog? Of hoef ik geen waarde te hechten aan het woord van een schijngestalte?’
`Sst!’ zei Galdin, en hij keek om zich heen. `Dat hoeft niet iedereen te horen. Jammer dat jij je mond niet kon houden. Ik had een hoopje dat Verris voor Taris kon doorgaan. Dat zou een hoop gedoe besparen. Taris is opgehouden, al zal hij nou onderhand wel op weg zijn gegaan. Verris is overal bij geweest, bij de koninklijke bruiloft en bij de koninklijke heibel. Oswel had hem nodig om de zaak te sussen. Maar nu is Oswel terug naar Saga, mιt zijn bruid.’
`Zijn bruid?’ vroeg Elvin verbaasd. `Ik dacht dat Aza van gedachten was veranderd en daarom haar dochter had uitgehuwelijkt aan Solaris?’ Hij kon geen `koning’ meer zeggen sinds hij wist dat Antalis Solaris ze niet allemaal op een rijtje had.
`Iemand als Aza verandert niet van gedachten. Haar plannen liggen lang van te voren vast. Ze heeft eerst dat meisje aan Sufjoris gegeven en daarna is ze zelf met nog veel meer bombast en bombarie in het huwelijk getreden met de koning van haar keuze. Werefried de Wijze zag scheel van nijd, zei Verris. Hij heeft een week niet gegeten en drie dagen niet gedronken. Naar hij zei om met vasten de visioenen op te roepen die de wijste handelwijze voor de vorsten zouden wijzen... Een hoop gewijs, in ieder geval.’
Verris voegde zich bij hen.
`Maar weinig wijsheid, ben ik bang. Afijn, nog een dag of wat en we zijn weer allemaal bij elkaar, Galdin en Elvin, Taris en ik. Met ons vieren staan we sterker.’
`Waarom moeten we sterk staan? Er is nu toch vrede?’ vroeg Elvin. `Of niet - Galdin zei iets over ruzie.’
Galdin giechelde.
`Oswel verweet Aza dat ze zwart zag en Aza verweet Oswel dat hij niet zwart zat zag, zat het zo niet?’ vroeg hij aan Verris. Deze knikte.
`Maar er was niemand bij, dus het fijne zullen we er niet van horen. Bedienden verspreidden de wildste geruchten... Aza zou in haar razernij naakt door het paleis hebben gerend, en buiten haar gram hebben gekoeld door een orkaan op te roepen. Die storm was werkelijk genoeg; deze regen hier is er nog de laatste uitloper van. Maar in en om Sol hebben de verschrikkelijke oostenwinden flink huisgehouden. Er is veel verwoest.’


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision