Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 17: Onvoorzien heul

12

Maar toen Zigar hem na het eten meenam naar de kleine akkers en weiden die achter heuvelruggen verborgen lagen, besloot Elvin de leider van de Vrijen toch in vertrouwen te nemen. Eerst moest hij echter meer weten over de toestand in de wereld.
`Wij zijn lange tijd... ondergedoken, en zijn niet meer op de hoogte’, zei hij ter verklaring.
`Iedereen is met iedereen in oorlog’, begon Zigar. `Vrachtrijders brengen zo af en toe tijdingen mee over de oorlog, al kunnen wij niet laten merken dat we er happig op zijn. Saga, Karmel en Nod en Nebel strijden aan de ene kant, samen met Uglon...’
`Uglon?!’ riep Elvin uit.
`Ja, toen Oswel en Aza de binnenvallende troepen eenmaal verslagen hadden... Uglon had geen keus. Heer Furcht is nu onderhorig aan de vorstin van Karmel, die ook koningin van Saga is...’
`Dat weet ik’, zei Elvin. Hij knikte naar iemand op het veld, die een stramme buiging voor hem maakte. De eerbied waarmee hij werd bejegend bracht hem in verlegenheid.
`Mandipor verzet zich wanhopig, aanvankelijk samen met de Zwammen - neem me niet kwalijk, de Bergamoners. Maar tussen de twee landen brak een grensgeschil uit, Mandipor riep Riga te hulp en nu is het hommeles aan de grenzen van Bergamon. En tussen Riga en Mandipor ook, om de Drie Steden. Aardmannen, Zwampfeeksen, iedereen bemoeit zich ermee. In het hoge noorden hebben nomadenstammen van de verwarring gebruik gemaakt om stukken van Bergamon en Uglon in te pikken. Je weet dat Solaris van Bergamon gevangen is gezet?’
`Nee’, zei Elvin. Er was wel heel veel gebeurd in die duizend dagen!
`Opgesloten in zijn eigen kerkers, samen met zijn Zeven. In het paleis zetelt nu de Volksraad van Spiromiro, met het Volksgericht en het Volksbestuur. Allemaal geleid door Spiromiro trouwens. Het fijne weet ik er ook niet van, maar ik geloof dat het land op het punt staat uiteen te vallen. Een van de opstandelingen is een zekere Taris van Sterre, samen met zijn bloedbroeder Verris te Starna. Men zegt dat zij zich meester willen maken van het rijk, ten bate van onze koning Oswel.’ Hij zag kennelijk dat het Elvin allemaal te veel werd. `Ach, ik zal je niet langer vermoeien met de schermutselingen van Mensen’, zei hij. `Hier ben je ver van alle oorlogsgewoel. Je kunt zo lang blijven als je wilt. Vreedzame lieden zijn altijd welkom, en zéker degene die wij elke avond plechtig gedenken, Meester Elvin Nedergast, onze verlosser.’ Hij glimlachte en zei: `Maar wees gerust, aan dat gebruik maak ik vanavond nog een einde.’
`Ik zou graag wat langer blijven’, gaf Elvin toe. `Maar Zigar, mocht er ooit iets met mij gebeuren, of als ik plotseling vertrokken blijk te zijn... dan hoop ik dat jij je wilt ontfermen over Laël. Zij is méér dan alleen van hoge geboorte. Zij is... een onderpand. Op een dag zal zij misschien het middel vormen om aan de zegetocht van Aza een einde te maken.’
Zigar knikte ernstig en zei: `Ik vreesde al zoiets. Ik zal erover zwijgen. En ik zal erop toezien dat haar niets overkomt, en dat ze niet te ver weg dwaalt.’
Elvin knikte dankbaar. Hij liep zwijgend verder, worstelend met zichzelf. Eindelijk tastte hij onder zijn kleren en haalde de timantijn - echt of namaak - tevoorschijn.
`Dit’, zei hij, `is de inzet van deze afschuwelijke oorlog. Bewaar hem goed. Maar als je moet kiezen tussen de jonkvrouw en dit... ding... geef dan het sieraad prijs en bescherm het meisje.’
Zigar keek hem opmerkzaam aan, pakte het juweel aan en borg het weg.
`Ik denk, Elvin Nedergast, dat er nog eens een dag komt dat je in de hele Bewoonde Wereld plechtig herdacht wordt, en dan als redder van méér dan een handjevol bannelingen.’
`Ik hoop van niet!’ riep Elvin uit. Maar zijn hart kromp bij de gedachte aan zijn volk, dat in een uithoek van de wereld angstig wachtte op vrede... En hij wist dat hij, als het erop aankwam, zou doen wat er gedaan moest worden. Zo’n muilezel was hij nou eenmaal.vorige pagina | inhoud | landkaart


DIT WAS DE LAATSTE AFLEVERING VAN DEEL I.
DEEL II ("DE ZWERVER VAN DE ZILTMEREN")
VERSCHIJNT BINNENKORT OP INTERNET...


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision