Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 14: De derde bron

9

`Mooi’, zei Werefried. `Ik heb dus geen enkel gevaar te duchten bij mijn tocht over de bergen.’
`Garris’, ging Airam door, `werd nooit meer de oude; geen zinnig woord kwam ooit nog over zijn lippen. Dagaris zweeg over zijn belevenissen. Hij ontbood handwerkslieden van heinde en verre, liet het venster vol bloemen in de grote zaal aanbrengen en plantte eigenhandig op elke binnenhof geurige kruiden. Waaronder veel sterrestro en zeeroos, die kwade geesten afweren. Het baatte niet; hij overleed kort daarna aan een dronk die zijn vrouw hem aanbood. Zij zelf droeg een kind onder het hart, maar spoedig daarop stierf ook zij, in het kraambed, nadat ze een levenloos gedrocht had gebaard. Orion werd verlaten en verviel; totdat de vader van de huidige heer het in leen kreeg. Op het Huis van Zodiac heeft geslachtenlang een vloek gerust, maar het zou te ver voeren daarvan te verhalen.’
`Toch’, zei Werefried koppig terwijl hij gedachteloos het haar van zijn mooie dochter streelde, `laat ik me niet afschrikken. Ik ben niet van plan me van de gebaande wegen te wagen en ik verwacht dat Taris me een geleide zal geven om ons te vrijwaren van struikrovers en dergelijk gespuis. Voor schimmen, stenen draken en kwelgeesten van rook ben ik niet bang; ik geloof er niet aan. Het gevaar dat mijn dochter bedreigt is werkelijk; ze moet zo snel mogelijk naar Mandipor, waar ze onder bescherming zal staan van haar oom, koning Berthelan zelf. Morgen vertrek ik. Tracht niet mij te overtuigen - men noemt mij niet voor niets de Wijze.’
Elvin merkte een flakkering op in de anders zo levenloze blik van Lavendel. Hij verstoutte zich haar gevoelens even te laten samenvallen met de zijne. Tot zijn schrik werd hij een tomeloze vrees gewaar. Zo grondeloos was die angst, dat hij zich er onmiddellijk weer voor moest afsluiten. Maar zijn hart opende zich voor het meisje en zonder erbij na te denken zei hij: `En ik ga mee.’ Rorin, die zich verwonderlijk stil had gehouden, sloot zich bij hem aan.
Airam hief haar handen en liet ze weer in haar schoot vallen. Marente zat op haar lip te bijten maar zei niets. Taris knikte langzaam.
`Zoals je wilt. Ik zal je niet tegenhouden, Werefried, en dat geleide kun je krijgen. Ik voel er weinig voor om de krijgslieden van de koning op mijn dak te krijgen omdat ik de koningin gevangen houd. Maar’- nu richtte hij zich tot Elvin - `ik smeek jou, kleine floorn, je niet te begeven in avonturen die de jouwe niet zijn. Blijf hier en wacht tot... Op een bijeenkomst, een beraadslaging die hier binnenkort zal plaatsvinden.’ Hij keek naar de eikenhouten deur, die op een kiertje openging en waardoor pekdampen binnenglipten, samen met de schijnfloorn. `Galdin! Help me Elvin hier ervan te overtuigen dat hij zich beter onder mijn hoede op Orion kan verschuilen voor ‘s werelds strijdgewoel, dan met Werefried het gevaar tegemoet te trekken.’
Galdin liet zich op de hoogte brengen. Elvin hield voet bij stuk. De jonge koningin was te weerloos, en Werefried mocht dan haar vader zijn, van diens vermogen haar wensen en behoeften te raden had Elvin geen hoge dunk. De Ziener had een opdracht, een taak voor hem voorzien, nu, deze taak was even goed als elke andere. Galdin gaf zijn pogingen op en het gezelschap begaf zich ter ruste, aangezien Werefried voor dag en dauw wilde vertrekken, vóór zijn mogelijke achtervolgers de palts zouden bereiken.
Ze sliepen allemaal samen, behalve Marente en Airam die samen het grote huis verlieten, in een van Taris’ vertrekken, omdat het beneden vergeven was van de stank. Nog vóór het licht was, liet Werefried hen wekken. Na een haastig ontbijt van havermoutpap verzamelden ze zich in de kille ochtendschemering op de buitenste binnenplaats, vlak onder de omheining. Taris kwam hen persoonlijk goedendag wensen; Galdin overhandigde Elvin zijn steentje weer.
`Als bescherming’, zei hij, `je zult het nodig hebben, ben ik bang.’


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision