Op zoek naar de  loorn

door Dona Ferentes 


Deel I: Verbannen uit Saga

Hoofdstuk 5: Een vergeten vete

2

De deur van de herberg ging open en de lijfbediende snelde naar buiten. Hij greep het leidsel van het koetspaard en leidde het om de herberg heen. De anderen volgden.
'Ik ben blij dat je met ons meereist', zei Taris op dat moment vriendelijk, en Elvin keek weer naar hem. Ondanks zichzelf vertrouwde hij de man uit Bergamon.
De dame die Elvin nooit meer zou aanzien voor zomaar een rijke vrouw, verscheen op de drempel van de herberg. Een ogenblik lang leek alles roerloos te blijven, zelfs de blaadjes aan de bomen hielden een ademtocht lang op met bewegen. Toen galoppeerden de wapenknechten om de herberg heen, rolde de huifkar ratelend dichterbij en bogen allen voor de vorstin. De wagenmenner, de gevangenen, de wapenknechten, met de hand op hun hart en hun hoofden naast hun stijgbeugels, de koetsier, met zijn hoed tegen zijn kuiten, de kamerbediende, die een kniebuiging maakte als een vrouw - ook de paarden bogen het hoofd. En Elvin, de floorn die was opgegroeid in de overtuiging dat ieder schepsel gelijk was aan de andere, Elvin slikte, kuchte, schuifelde met zijn voet in het steenslag van de weg... en ja, zelfs hij maakte toen een halfhartige buiging. Toen hij opkeek, zag hij de witte vogeltjes in het bos verdwijnen.
Pas toen besefte hij dat hij de enige was die nog niet te paard zat. Hij holde naar de stal en floot Flux, die kwam aansjokken met pluimen hooi aan weerskanten van haar mond. Hij sprong op haar rug en beduidde haar achter het gezelschap aan te gaan. De stoet had zich al in beweging gezet. Uit het portier van het rijtuigje keek de vorstin hoe Elvin hen haastig probeerde in te halen. Het was een verstoorde, maar nog altijd vreemd aantrekkelijke blik. De floorn kon zich voorstellen dat een mensenkoning in haar ban zou raken.
Ze namen de weg die naar het noordoosten voerde, in de richting van Spor. Maar toen ze een uur gereden hadden, namen ze een karrenspoor dat linksaf het bos in leidde. Het rijtuig kwam hier minder snel vooruit, de huifkar hotsebotste over het ongelijke pad, de gevangenen hoefden niet meer te draven en de ruiters konden stapvoets gaan. Elvin liet Flux naast Taris stappen.
'Dat is beter, nietwaar', zei hij vrolijk. 'Een stel vreemde gidsen zijn jullie, dat jullie geboeid achteraan hobbelen in plaats van eervol op kop.'
'Het is een lang verhaal', zei Taris enigszins buiten adem. 'Te lang voor nu. Vanavond wil ik het je wel vertellen. Het komt door mijn vader, de eerste heer van Orion. Hij en Vrouwe Aza... nou ja, je hoort het vanavond wel.'
Daarna zweeg hij, en dat was wel te begrijpen, want het was moeilijk lopen op het midden van het grassige karrenspoor. Meestentijds ging het heuvelaf, maar er moest toch ook telkens een stuk geklommen worden. Het weer was goed, zonnig en warm, en Elvin genoot van de dans van de insecten boven de stukken heideveld, waar de lage struikjes hier en daar nog paars opglansden. Hij dacht aan niets. Voor het eerst sinds lange tijd voelde hij zich weer floorn. De gelijkmatige beweging van het paardenlijf onder hem, de geur van heide, dennen en berken, het wuivende gras... Er ontbrak wel iets. Behalve de insecten verroerde zich geen levend wezen: geen vogel ritselde in de struiken, geen konijn kruiste hun pad, geen hert liet zich zien. Elvin liet zich in een halfslaap sussen door het kalmerende ritme van de paardenhoeven.
Er ontbrak nog iets, dacht Elvin soezerig. Andere floorn. Een floorn hoorde tussen zijn soortgenoten... En toen trof het hem. Een herinnering. Een echte herinnering aan de tijd vr zijn val in het Ven. Ze hadden hem weggestuurd. Hij was verbannen, ja, en later was hij wr weggestuurd - door wie ook weer? Hij was gedwongen het land te verlaten en op zoek te gaan naar zijn soortgenoten, om... waarom ook weer? Een blauw met zilveren tapijt, de stem van koning Oswel... en nu deze vreemde vorstin die een pact met de koning had, wier voeten Oswel de Eerste kuste... Had zij hetzelfde met hem voor als de koning van Saga?


volgende pagina | vorige pagina | inhoud | landkaart

wordt vervolgd !


Geef uw commentaar hier:


ontwerp website: Omvision